اخبار و اطلاعیه ها

- امتحان فاینال شعبه دانشکده، خواهران و برادران 28 شهریور ماه
- امتحان فاینال شعبه آپادانا، خواهران چهارشنبه 26 شهریور و برادران پنج شنبه 27 شهریور ماه
- اعلام نتایج و ثبت نام هر دو شعبه 1 و 2 مهر ماه
- تعیین سطح شعبه دانشکده 3 مهر و شعبه آپادانا 2 مهر ماه
- شروع ترم پاییز هر دو شعبه خواهران 5 مهر ماه و برادران 6 مهر ماه